Eνώνουμε τη ΔΩΡΙΚΗ ΡΙΒΙΕΡΑ με τα ΑΛΠΙΚΑ ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ

Eνώνουμε τη ΔΩΡΙΚΗ ΡΙΒΙΕΡΑ με τα ΑΛΠΙΚΑ ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ
* Eνώνουμε τη ΔΩΡΙΚΗ ΡΙΒΙΕΡΑ με τα ΑΛΠΙΚΑ ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ. Είναι το blog έκφρασης όλων των Δωριέων.Γράφουν Σύλλογοι & Συμπατριώτες μας, από τα 55 χωριά της Δωρίδας.

Σάββατο, 27 Νοεμβρίου 2010

TO ΛΙΔΟΡΙΚΙ ΤΟ 1895 Η παλιότερη φωτογραφία του Λιδορικίου που υπάρχει , είναι βγαλμένη στις 30 Ιουνίου του 1902 , απ' την πλευρά του Γυφτομαχαλά . * * Από το βιβλίο τον δημοσιογράφου Γ. Π. Παρασκ

30-6-1902
Η παλιότερη φωτογραφία του Λιδορικίου που υπάρχει , είναι βγαλμένη στις 30 Ιουνίου του 1902 , απ' την πλευρά του Γυφτομαχαλά .
 
                                       *           *

Από το βιβλίο τον δημοσιογράφου Γ. Π. Παρασκευόπουλου «Ταξίδια ανά την Ελλάδα», που κυκλοφόρησε στην Αθήνα το 1869 σε σχήμα 21×14 cm και 442 σελίδες, αναδημοσιεύουμε τα αποσπάσματα, τα οποία αναφέρονται στο  Λιδορίκι .
" Ταξείδια ανά την Ελλάδα " . Τόμος Α' , 1895

   "  Το κέντρον της Δωρίδος , δηλαδή η πρωτεύουσα αυτής . Η τοποθεσία της πόλεως , ήτις δύναται καλλίτερον να ονομασθή κωμόπολις , ελεεινή . Μία ρεματιά με βουνά απότομα εκατέρωθεν , με πολλάς όμως και καλάς αμπέλους εις το κατώτερον μέρος . Έχει το Λιδωρίκιον αξίας λόγου οικίας , αλλ'αύται είνε ελάχισται , ο λόγος δε της μη αυξήσεως των κατοίκων είνε το ελαττωματικόν της τοποθεσίας . Δύο τρία της προκοπής καφφενεία και μία πλατεία εις το άκρον της πόλεως , συγκεντρώνουν τους ολίγους περιπατητάς , δημοσίους υπαλλήλους , αποστράτους αξιωματικούς - και δεν είναι ολίγοι - και τους ευπορώτερους .
                             *                   *
   Είνε το Λιδωρίκι η πρωτεύουσα του Δήμου Αιγιτίου , με Δήμαρχον τον κ. Παπακωνσταντίνου . Εις την πρωτεύουσαν της Δωρίδος καταλήγει η μόνη αμαξιτή οδός από Βιτρινίτσης και της Ερατεινής , η οποία είνε και το επίνειον της επαρχίας . Έχει αποπερατωθεί η οδός , αλλά δεν έχει τεθεί εις χρήσιν , διότι το από Ανάθεμα μέχρι Λιδωρικίου τμήμα αυτής , είνε πολύ στενόν , εις τρόπον ώστε δυσκόλως διέρχονται συναντώμενα δύο αμάξια . 'Ενεκα δε της αχρηστίας κινδυνεύει να καταστραφεί ολόκληρος η οδός , δι' ην χιλιάδες πολλαί εδαπανήθησαν .
                              *                     *
   Ο τόπος είνε υγιεινός , τον χειμώνα δε καλύπτει την πόλιν αυτήν χιών επί μήνας , επικρατεί δε ψύχος δριμύ . Προϊόντα δ' έχει δημητριακά ολίγα και κτηνοτροφίαν επίσης αξίαν λόγου . Ολίγοι από το Λιδωρίκι , πολλοί δε από τα λοιπά χωρία της επαρχίας κατέρχονται εις τας Αθήνας και τον Πειραιά και εξασκούν το επάγγελμα του γαλακτοπώλου . Και άλλοι μεν διατηρούν τα ωραιότερα εις το είδος καταστήματα , άλλοι πάλιν , πωλούντες γάλα και βούτυρον το χειμώνα μόνον , επιστρέφουν το θέρος εις τον τόπον των πίνοντες το ωραίον ύδωρ και αναπνέοντες τον καθαρώτατον αέρα των κάτω από τα έλατα .
   Οι πωλούντες εις τας οδούς γάλα έχουν εν ιδιαίτερον χαρακτηριστικόν , φορούν καλλιτέρας και καθαρωτέρας ενδυμασίας εις την επαρχίαν των ή εις τας Αθήνας . "

Απρίλης 1913 - Ερατ- Λιδορ
Απρίλης του 1913 , το.." εξπρές "του Λιδορικίου , ξεκινάει για Ερατεινή , με ..ποικιλία επιβατών μα και..εμπορευμάτων , απ' τον Αντώνη , όπου όπως βλέπετε υπάρχει ο θεόρατος πλάτανος .
 

   Μέσα απ' την περιγραφή του δημοσιογράφου Γ.Π.Παρασκευόπουλου , πήραμε , αγαπημένοι μου φίλοι μια εικόνα του πως ήταν το Λιδορίκι την εποχή εκείνη . Βέβαια , θα δημοσιεύσουμε  και κείμενα περιηγητών , φιλελλήνων κυρίως , που περιόδευσαν στην πατρίδα μας την εποχή εκείνη .
        Κώστας  Ευθ. Καψάλης - Λιδορίκι

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου